Bağlantılar

TORK Konferans Önemli Tarihler
Bildiri Gönderimi: 20 Eylül 2014 30 Eylül 2014 8 Ekim 2014 (23:59 UTC/GMT)
Kabul Bildirimi: 20 Ekim 2014
Bildirilerin Son Hali: 24 Ekim 2014
Erken Kayıt: 24 Ekim 2014'e kadar
Geç Kayıt: 24 Ekim 2014'den itibaren
Konferans: 6-7 Kasım 2014