Bağlantılar

Türkiye Otonom Robotlar Konferansı (TORK) 2014 Çağrısı

(Konferans çağrısını PDF olarak indirebilirsiniz: PDF)

Robotlar, her geçen gün gelişen donanım altyapıları ve ileri bilişsel yetenekleri ile karmaşık görevleri yerine getirmek üzere ilgi çekici bir araştırma alanı sunmaktadır. Robotlar, özellikle üç boyutlu görüntü işleme algoritmalarının geliştirilmesi ve bunun yanında eylem yeteneklerinin artması ile yemek hazırlama gibi insana özgü görevlerden, uzun süreli Mars araştırmaları gibi insanlar için yorucu ve tehlikeli olan görevlere dek geniş bir yelpazede hizmet vermeye başlamıştır. Bu gelişmelere rağmen özellikle robotların özellikle bilişsel yetenekleri için henüz çok sayıda açık problem bulunmaktadır.

Türkiye Otonom Robotlar Konferansının (TORK) amacı, Türkiye’deki robot bilim araştırmacılarını bir çatı altında bir araya getirmek ve bu konudaki açık problemleri ve yapılan araştırmaların sonuçları için bir paylaşma ortamı oluşturmaktır. Konferansta sunulacak olan bilimsel yayınların, ülkemizdeki robot araştırmaları için iyi bir Türkçe kaynak niteliği taşıyacağı da öngörülmektedir.

Konferansta temel hedef, geniş bir katılımcı kitlesiyle canlı tartışmaların yapılacağı ve araştırmacıların birbirleriyle etkileşim kurabileceği bir ortamın oluşturulmasıdır. Konferans, SIU 2013 ve 2014 konferanslarında düzenlenen "Bilişsel Robotlar ve Uygulamaları" oturumlarında oluşan yüksek katılımdan, potansiyelden ve sinerjiden cesaretle organize edilmektedir ve SIU v.b. konferanslar gibi robotbilim alanında çalışanları her sene düzenli bir şekilde bir araya getiren bir platform olması hedeflenmektedir.

Konferansın öncelikli konuları aşağıdaki alt başlıkları içermekle beraber, sadece listelenen konularla sınırlı değildir:

Robotlarda Görme ve Algılama Bilişsel Robotbilim
Robot ve Robotbilim Mimarileri Mobil Robotlar
İnsansı Robotlar Konumlandırma, Haritalandırma, Yön Bulma
Uzamsal Biliş İnsan-Robot Etkileşimi
Çoklu Robot Sistemleri Arama ve Kurtarma Robotları
Öğrenme, Planlama ve Adaptasyon Dinamik ve Kontrol
Robot İşletim Sistemleri Görselleştirme ve Benzetim
Biyolojik İlhamlı Robotlar Robotlarla Eğlence
İnsansız Araçlar Eğitimde Robotlar
Sağlık Sektöründe Robotlar Diğer Robot Uygulamaları

Ulusal bir dergide özel sayı düzenlenmesi planlanmaktadır.